Wigilia 2006

Dnia 20 grudnia 2006r. odbyła się wigilia szkolna, w której uczestniczyły klasy pierwsze PSGR i PSA, klasy drugie PSGR i PSA oraz zaproszeni nauczyciele. Po krótkiej przemowie nastąpiło symboliczne przełamanie się opłatkiem i tradycyjne składanie życzeń. Następnie wszyscy zasiedli do … (more…)

Aktualności • 18 lutego 2006