2007 Stu-procentowy wynik!

Studium • 01 września 2007


100% słuchaczy Policealnego Studium Grafiki Reklamowej zdało zewnętrzny egzamin, w letniej sesji egzaminacyjnej 2007r., potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskało tytuł technika organizacji reklamy. Wszystkim absolwentom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!