30. wystawa Studium Grafiki Reklamowej

12. czerwca 2008 w holu Teatru Miejskiego odbył się wernisaż 30. wystawy Studium Grafiki Reklamowej. Wspólnego otwarcia wystawy dokonali: Robert Kukla pracownik ŚOK, Krzysztof Osiak dyrektor ZSE oraz Renata Rychlicka-Benyamin, artysta plastyk i nauczyciel przedmiotów zawodowych w SGR. Wśród gości … (more…)

Wystawy • 28 sierpnia 2008