Świetne wyniki egzaminu zawodowego sesji 2010/2011

Absolwenci II roku SGR uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje zawodowe. W części teoretycznej – 100% wynik, w części praktycznej – 88,9%. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłej pracy w zawodzie technika organizacji reklamy!

Aktualności • 01 września 2011

Reprezentacja SGR na wizycie studyjnej w Brukseli

Reprezentacja SGR na wizycie studyjnej w Brukseli

Tuż po zakończeniu roku szkolnego 2010/2011, reprezentacja SGR w nagrodę za wyróżnione plakaty unijne, wyjechała na wycieczkę do Brukseli.   Spośród 242 prac nadesłanych z całej Polski komisja wytypowała 22 laureatów konkursu plastycznego ogłoszonego przez euro deputowaną, p. Lidię Geringer … (more…)

Aktualności • 22 września 2011