Vivat Konstytucja!

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji … (more…)

Aktualności • 03 maja 2012

Trwa nabór gimnazjalistów do klasy I TOR

Jeśli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód na nowoczesnym kierunku technika organizacji reklamy, a w przyszłości pracować z ciekawymi ludźmi, to przyjdź – uTORujemy Ci drogę do kariery! Nie zwlekaj, w przyszłości nie będziesz szukać pracy, to praca znajdzie Ciebie!

Aktualności • 21 maja 2012

TOR – praktyka zawodowa

TOR – praktyka zawodowa

Klasa II TOR (technik organizacji reklamy) na praktyktyce zawodowej 2012r. Autor filmu: Patryk Madziara.

Media • 26 maja 2012