“Mówię do chwili zatrzymaj się. Jesteś zbyt piękna, aby odejść” – 37. wystawa SGR

Wystawy • 14 stycznia 2012


Licznie zgromadzeni w Klubie Bolko goście wystawy malarskiej mieli okazję spędzić 12 stycznia 2012r. wyjątkowo miły wieczór. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał: p. Krzysztof Osiak,dyrektor ZSE oraz p. Tomasz Jamróg,dyrektor ŚOK, a prezentacji twórczości dwóch autorek dokonała p. Renata Rychlicka-Benyamin, artysta plastyk i nauczyciel przedmiotów zawodowych. Wśród gości byli obecni również p. Monika Czuwara, wicedyrektor ZSE oraz przedstawiciele grona pedagogicznego: p. Agnieszka Szkolak, p. Wiesława Cejmer, p. Alicja Synowska i p. Jadwiga Wójcicka.

Prezentowane prace Beaty Kulej i Agnieszki Malinowskiej, słuchaczek II roku Studium Grafiki Reklamowej przy ZSE, powstały pod wpływem inspiracji pięknem natury i człowieka, a za ich motto posłużyły słowa Johanna Wolfganga von Goethego:

„Mówię do chwili zatrzymaj się. Jesteś zbyt piękna, aby odejść”…

Prace zachwyciły swoją tematyką, sposobem wykonania i podejściem do zagadnienia, jak również ciekawymi rozwiązaniami warsztatowymi. Chciałoby się zatrzymać tę czarowną chwilę przedstawioną za pomocą koloru i kształtu, przenieść się w baśniowy i egzotyczny świat przepełniony pięknem. Dopełnieniem wieczoru była możliwość wylosowania – specjalnie przygotowanych na ten cel – prac bohaterek wieczoru. Tym razem losami były ciasteczka z wróżbami noworocznymi – oczywiście jedynie dobrymi.

Wszystkim przybyłym gościom składamy serdeczne podziękowania za skorzystanie z naszego zaproszenia. Autorkom gratulujemy talentu i pracowitości. Wszyscy mamy nadzieję – jeszcze nie jeden raz – obcować z ich sztuką.

Renata Rychlicka-Benyamin.

zapraszamy do galerii