Konkurs „Świat reklamy”

Aktualności, Konkursy i nagrody • 07 stycznia 2010


Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

serdecznie zaprasza

młodzież gimnazjów i szkół średnich

do udziału w konkursie plastycznym „Świat reklamy”.

Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowań tematyką związaną z reklamą i sztuką. Konkurs ma zainspirować młodych ludzi do własnych poszukiwań ciekawych tematów związanych z reklamą oraz oryginalnych rozwiązań plastycznych.

Głównym tematem pracy konkursowej powinna być reklama dowolnego współczesnego produktu lub usługi z wykorzystaniem znanego elementu z dziejów sztuki lub elementu historycznego.

Prace należy przesłać do dnia 17 lutego 2010r. na adres: Studium Grafiki Reklamowej przy ZSE, ul. Pionierów 10, 58-100 Świdnica.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu

I. Kategorie wiekowe:

· kategoria pierwsza: gimnazjum,

· kategoria druga: szkoły ponadgimnazjalne.

II. Technika prac:

· prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formie, która możną oprawić za szkło (rysunek, malarstwo, collage, grafika warsztatowa lub komputerowa, fotografia analogowa lub cyfrowa, plakat),

· format nie większy niż A3,

III. Warunki uczestnictwa:

· prace konkursowe muszą być opisane (imię i nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły lub pracowni plastycznej, nazwisko opiekuna),

· praca powinna zawierać tytuł i odwołanie się do inspiracji znanego dzieła sztuki (autor, tytuł pracy, kierunek w sztuce),

· prace należy przesłać do dnia 17 lutego 2010r. na adres: Studium Grafiki Reklamowej przy ZSE, ul. Pionierów 10, 58-100 Świdnica,

· prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora,

· prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikowania i reprodukowania bez wypłacania honorarium,

· uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu akceptuje wszystkie zapisy regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

IV. Wystawa i wręczenie nagród:

· dla laureatów najlepszych prac przewiduje się nagrody w dwóch kategoriach wiekowych,

· o wynikach konkursu nagrodzone osoby zostaną powiadomione przez organizatora,

· wręczenie nagród nastąpi w marcu 2010r. podczas „Dnia Otwartych Drzwi SGR”, a o dokładnym terminie organizator powiadomi nagrodzone osoby.

Wszelkich informacji udziela: art.pl. Renata Rychlicka-Benyamin, tel. 74 852 23 92 lub poprzez stronę internetową sgr.swidnica.pl.

Regulamin konkursu