Konkurs z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej

Aktualności • 10 maja 2007


Dnia 10. maja 2007 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Główną nagrodę za projekt plakatu otrzymała Elżbieta Dudziak (II rok Policealnego Studium Grafiki Reklamowej przy ZSE w Świdnicy). Plakat ten będzie wykorzystywany w celach promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wyróżnienia za projekt plakatu otrzymały również: Justyna Syska (II rok PSGR) i Paulina Ratajska (I rok PSGR).

Główną nagrodę za projekt zakładki do książki otrzymała Ewa Iwaszkiewicz (I rok PSGR). Zakładka została wydrukowana i będzie wykorzystywana w celach promocyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Grzegorz Kulas (II rok PSGR).

Wyróżnienia za projekty ekslibrisów otrzymali słuchacze I roku PSGR: Łukasz Majchrzak oraz Paulina Ratajska.

Wszystkie prace powstały pod kierunkiem Renaty Rychlickiej – Benyamin.