Nagrody dla słuchaczy Studium Grafiki Reklamowej przy ZSE

Konkursy i nagrody • 09 grudnia 2008


 

W ogłoszonym przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej konkursie plastycznym pod hasłem „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć tracą życie” (C.K. Norwid) dwoje słuchaczy II roku SGR otrzymało nagrody. Paweł Szląskiewicz zajął drugie miejsce, Klara Petikova trzecie, a ich prace zostały wystawione w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie.

Szeroko rozpropagowany konkurs wpisał się w obchody Europejskiego Roku Dialogu Kultur ogłoszonego przez Radę Europy na 2008 rok oraz uroczystości 90-rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych, dla słuchaczy i ich opiekunki, p. R. Rychlickiej-Benyamin przewidziano wyjazd na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego.

Renata Rychlicka-Benyamin.