O nasMuchaStudium Grafiki Reklamowej (SGR) powstało w 1991 roku w budynku dawnego internatu ZSE, przy ul. Pionierów 10 i działało nieprzerwanie do 2012 roku jako szkoła policealna. SGR było jedną z nielicznych, publicznych (państwowych) szkół w kraju, przygotowujących specjalistów w dziedzinie reklamy i jedyną tego typu szkołą w Świdnicy.

Reforma edukacji szkolnictwa zawodowego wprowadziła znaczące zmiany w kształceniu zawodowym. Szkoły policealne zostały zastąpione inną formą kształcenia – zawodowymi kursami kwalifikacyjnymi – zmieniając formę dotychczasowej pracy Studium.

 Obecnie SGR przy ZSE oferuje kwalifikacyjny kurs zawodowy przygotowujący do pracy w zawodzie technika organizacji reklamy. Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym w ilości 700 godzin dla dwóch umiejętności zawodowych: A 26 Sprzedaż produktów usług reklamowych i A 27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Słuchacze będą przystępować do egzaminów, po których uzyskają uprawnienia w w/w kwalifikacjach.

Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzą pedagodzy i artyści, którzy mają na swoim koncie liczne sukcesy, wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą zapewniając tym samym wysoki poziom nauczania. Kształcenie odbywa się w blokach przedmiotowych (ekonomicznym, plastycznym i organizacji reklamy) W skład bloków tematycznych wchodzą wybrane zagadnienia treści teoretycznych z:

 

Jak również wybrane zagadnienia kształcenia zawodowego praktycznego w ramach:

Perspektywy pracy w szeroko pojętej dziedzinie reklamy:

 

W roku szkolnym 2010/2011 otwarto młodzieżową klasę technika organizacji reklamy dla absolwentów gimnazjum (TOR). Podczas 4-letniej nauki młodzież nabywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących umożliwiającą przygotowanie do matury oraz z zakresu przedmiotów zawodowych, takich jak: organizacja reklamy, grafika komputerowa, fotografia reklamowa, rysunek i liternictwo, marketing, psychologia reklamy, czy public relations umożliwiającą zdobycie zawodu technika organizacji reklamy. Uczniowie TOR odbywają specjalistyczne praktyki zawodowe w różnych firmach reklamowych, mediach, drukarniach, czy działach marketingu. Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz przystąpieniem do matury.

Absolwenci TOR uzyskają Międzynarodowy Certyfikat Europass honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, mogą podjąć pracę w branży szeroko pojętej reklamy lub kontynuować studia na wyższych uczelniach o profilu artystycznym, jak i ekonomicznym.