Najczęściej zadawane pytaniaCzy szkoła uczy od podstaw, czy jednak trzeba mieć jakieś pojęcie, np. o rysunku?

Szkoła jak najbardziej uczy od podstaw wszystkich przedmiotów, m.in. rysunku, malarstwa, kompozycji, projektowania, doboru kolorów i czcionki oraz grafiki komputerowej, więc proszę się tego nie obawiać. Na pewno nauczycie się nowych rzeczy i rozwiniecie swoje zainteresowania.

Czy zajęcia w SGR są prowadzone zaocznie?

Tak, zajęcia w Studium w ramach kursu kwalifikacyjnego odbywają się w trybie zaocznym – do zrealizowania jest 700 godzin lekcyjnych.

Czy kurs jest płatny?

Udział w kursie jest całkowicie darmowy. Uczestnictwo w kursie daje pełne świadczenia społeczne (zaświadczenia do ZUS, itp.)

Co znaczy TOR?

Skrót TOR oznacza  kierunek Technika Organizacji Reklamy. W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Ekonomicznych otwarto klasę młodzieżową dla absolwentów gimnazjum. Nauka twa cztery lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz przygotowaniem do matury.

Czy technik organizacji reklamy zdaje maturę?

Nauka na kierunku TOR twa cztery lata i kończy się przygotowaniem i przystąpieniem do matury oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jakie są przedmioty na kierunku TOR?

Uczniowie kierunku TOR nabywają wiedzę z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących umożliwiającą przygotowanie do matury oraz z zakresu przedmiotów zawodowych, takich jak: ekonomia, ekonomika i organizacjia przedsiębiorstw, marketing, public relations, organizacja reklamy, grafika komputerowa, fotografia reklamowa, rysunek i liternictwo, czy psychologia i prawo w reklamie.

Co oznacza Certyfikat Europass?

Absolwenci SGR i TOR uzyskają Międzynarodowy Certyfikat Europass honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej, potwierdzający umiejętności zawodowe w zawodzie technika organizacji reklamy, opisane w języku angielskim.

Jakie są perspektywy pracy po skończeniu tego kierunku?

Absowenci SGR z powodzeniem pracują w różnych firmach reklamowych, mediach (prasa, telewizja, radio), drukarniach i działach marketingu.  Po skończeniu Studium można podjąć pracę w atrakcyjnym zawodzie lub kształcić się dalej na dowolnym kierunku.
Zarówno słuchacze SGR, jak i uczniowie TOR odbywają miesięczne praktyki zawodowe (dwie w ciągu całego cyklu nauczania) w różnorodnych firmach reklamowych, mediach, czy działach marketingu. Praktyki te dają możliwości poznania specyfiki zawodu oraz poparcia swojej dotychczasowej wiedzy teoretycznej praktyką.

Na jakie studia można iść po skończeniu kierunku technik organizacji reklamy?

Ukończenie kierunku technika organizacji reklamy daje szerokie możliwości dalszego kształcenia na różnorodnych kierunkach studiów ze względu na wielopłaszczyznowe nauczanie. Można specjalizować się między innymi w grafice komputerowej, sztukach plastycznych, ekonomii, ekonomice, public relations, czy komunikacji interpersonalnej.