Siatka przedmiotów nauczania SGRZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. W. STYSIA W ŚWIDNICY

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 5

Zawód: technik organizacji reklamy

Nr programu: 342[01]/SP/MEN 20.12.1999

Przedmiot 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr
Podstawy ekonomii x x    
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw x x    
Marketing     x x
Elementy towaroznawstwa x x    
Public relations     x x
Organizacja reklamy x x x x
Psychologia reklamy     x  
Prawo, etyka i kultura zawodu     x  
Język angielski zawodowy x x x x
Rysunek i liternictwo x x x x
Historia sztuki i reklamy x x    
Pracownia technik reklamy x x x x
Grafika komputerowa x x x x
Techniki poligraficzne       x
Fotografia reklamowa x x    
Specjalizacja – Reklamowe techniki prezentacyjne     x x
         
Podstawy przedsiębiorczości* x      
         

*  Zajęcia edukacyjne z  podstaw  przedsiębiorczości  są prowadzone tylko  dla uczniów, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć.

Praktyka zawodowa po 4 tygodnie w semestrze III i IV.