Siatka przedmiotów nauczania TORZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. W. STYSIA W ŚWIDNICY

TECHNIKUM NR 5

Zawód: technik organizacji reklamy

Nr programu: 342[01]/SP/MEN/1999.12.20

Przedmiot kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4
Język polski x x x x
Język angielski x x x  
Język niemiecki x x x  
Historia x x x x
Wiedza o społeczeństwie     x x
Wiedza o kulturze x      
Matematyka x x x x
Fizyka i astronomia x x x  
Chemia x x x x
Biologia x x x  
Geografia x x x  
Podstawy przedsiębiorczości x      
Technologia informacyjna x      
Wychowanie fizyczne x x x x
Przysposobienie obronne x x    
Godzina z wychowawcą x x x x
Podstawy ekonomii x      
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw   x    
Marketing x x    
Elementy towaroznawstwa       x
Public Relations   x    
Organizacja reklamy x x x x
Psychologia reklamy   x    
Prawo, etyka i kultura zawodu   x    
Rysunek i liternictwo x x x x
Historia sztuki i reklamy     x  
Pracownia technik reklamy x x x x
Grafika komputerowa x x x x
Techniki poligraficzne     x  
Fotografia reklamowa   x x  
Specjalizacja – reklamowe techniki prezentacyjne     x x
Religia / Etyka x x x x
         
gr. ang.        
Język angielski       x
Język angielski zawodowy       x
         
gr. niem.        
Język niemiecki       x
Język niemiecki zawodowy       x

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w klasie 2 i 3.