Rekrutacja na kurs kwalifikacyjny (SGR) 

Do Studium na wydział zaoczny nie ma egzaminów wstępnych! :)

Dokumentację kandydaci powinni składać  w  sekretariacie ZSE:
ul. Ks. Agnieszki 2
58-100 Świdnica
tel. 74 852 24 61

Potrzebne dokumenty:

  1. dwa zdjęcia
  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej
  3. podanie o przyjęcie do szkoły na kurs kwalifikacyjny (Podanie)

O przyjęciu zadecyduje:

  1. kolejność składania podań
  2. konkurs świadectw

Terminy:

  1. Termin składania dokumentów przez kandydata od 8. czerwca do 21. sierpnia 2013.
  2. Termin składania dokumentów może zostać skrócony.
  3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej odbędzie się 24. sierpnia 2013.
  4. Listy przyjętych będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.
  5. Po 24. sierpnia będzie utworzona rezerwowa lista kandydatów.