Propagujemy idee wolontariatu w pracach plastycznych.

Aktualności, Konkursy i nagrody • 09 marca 2012


 W  Teatrze Miejskim w Świdnicy dnia 9 marca 2012 roku zostały wręczone nagrody w I Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Być człowiekiem, z człowiekiem i przy człowieku”.

 Dwie uczennice z klasy I TOR zostały nagrodzone za swoje wyjątkowe prace. Drugą nagrodę w konkursie otrzymała Karolina Borkusz, a trzecią Julita Teper.

 Do ekspozycji pokonkursowej zostały również zakwalifikowane prace uczniów naszej szkoły. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się: Dorota Diakowska i Marek Witrykus z klasy I TOR, Sylwia Wikieł z klasy I TH, Przemysław Madej z klasy I TE1, Jessica Thijs i Adrian Molenda z klasy I TE2 oraz Lidia Rączka z klasy II TOR.

 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu niezwykle twórczych rozwiązań, ciekawego podejścia do tematu wolontariatu i ambicji w kreowaniu własnej aktywności.

 Renata Rychlicka-Benyamin.

zapraszamy do galerii