Rewelacyjny wynik egzaminu zawodowego w SGR!

Aktualności, Studium • 06 września 2012


Słuchacze Policealnego Studium Grafiki Reklamowej otrzymali 100% wynik w tegorocznym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, uzyskując tym samym tytuł technika organizacji reklamy!

Zewnętrzne egzaminy zawodowe odbywają się nieprzerwanie od roku szkolnego 2006/2007. Wtedy również, podczas pierwszego egzaminu w nowym typie, słuchacze SGR uzyskali 100% wynik. Należy zaznaczyć, że wyniki egzaminacyjne w Studium Grafiki Reklamowej zawsze kształtowały się na wysokim poziomie, a tegoroczny wynik zamyka bardzo mocnym akcentem i w symboliczny sposób dotychczasowy cykl kształcenia.

Nowa reforma edukacji szkolnictwa  zawodowego wprowadza znaczące zmiany w sposobie nauczania i organizowania kształcenia w tym zawodzie. Zawód technika organizacji reklamy – do tej pory nauczany w szkole policealnej dla dorosłych, dziennej i zaocznej – będzie prowadzony w formie kursów doskonalących.

Wszystkim absolwentom i nauczycielom raz jeszcze serdecznie gratulujemy i dziękujemy za trud włożony w przygotowanie do egzaminów! Życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Renata Rychlicka-Benyamin.