Teatralne sukcesy

Aktualności • 20 kwietnia 2013


teatr Na kanwie utworu Kamili Kraszkiewicz, uczennicy klasy 3 TOR oraz Mateusza Sordyla, ucznia klasy 1 TE2 – wyróżnionych w Międzyszkolnym Konkursie Literackim – powstał scenariusz spektaklu, który napisała p. Marzena Jankowska.
Grupa teatralna z ZSE (Jakub Kleina z kl. 2 TE1, Karolina Zawalska i Mateusz Sordyl z kl. 1 TE2) zajęła I miejsce za wizję sceniczną spektaklu podczas VII Prezentacji Teatralnych I LO w Świdnicy.
Wielkie brawa!