Zapraszamy na Drzwi Otwarte 20 kwietnia, godz. 10:00 rano!! ;)

Aktualności • 15 kwietnia 2012


   

Zapraszamy absolwentów szkół średnich i osoby dorosłe na Drzwi Otwarte w TOR. 20 kwietnia 2012 roku, w godzinach 10:00 – 15:00 będzie można obejrzeć pracownie na ul. Pionierów 10 oraz zapoznać się z ofertą kształcenia w zawodzie technika organizacji reklamy.